Aiamaja Breda

  • Breda 1 380x300 cm
  • Breda 2 380x380 cm
  • katuseharja kõrgus 251 cm
  • külgseina kõrgus 228 cm
  • põrand 19mm
  • laelaudis 19mm
  • katusepapp 
  • lumekoormus Sk=1,5 KN/m2
  • 2 kald-pöördavatavat akent 64x130 cm, tihendiga
  • topeltuks 130x198cm, tihendiga
  • alumiinium vinkel katuse serva kaitseks

Lisadena pakume lillekasti,  lisaakent, küljekuuri, külgmist varjualust.

Tellimiskood:
Breda 1 380x300cm - 603 510
Breda 2 380x380cm - 603 527