Aiamajad 45 mm

Aiamaja seinapaksusega 45 mm seinapaksusega pakub enamasti samu funktsioone, mis 28 mm aiamaja. Põhiliseks erinevuseks on massiivsem seinakonstruktsioon, lainelised piirlauad ning samuti on nendel majadel kõrgemad uksed. Majade uksed ja aknad varustatud mugavuse huvides juba pöörd-kald sulustega. Uste - akende disain on kohati erinev.